Automatyzacja i budowa maszyn specjalnych
dla przemysłu motoryzacyjnego.


IWM Automation GmbH oferuje technologię i kompetencję w branży budowy maszyn specjalnego przeznaczenia. Jako specjalista od rozwiązań gotowych na miarę w zakresie systemów produkcyjnych w naszej pracy ciągle jesteśmy konfrontowani z najróżniejszymi technologiami i procesami wykonania. Zwracamy szczególą uwagę na specyficzne wymagania naszych klientów takie jak – systemy całkowicie zautomatyzowane.

Nasze kluczowe kompetencje skupiają się wokół techniki montażowej, techniki spawania i dozowania, natomiast we wszystkich pozostałych obszarach działania wykorzystujemy technikę pomiarową. Przy tworzeniu rozwiązań wymagamy przede wszystkim ukształtowanej wiedzy z zakresu inżynierii. Usługi inżynieryjne są również dostępne w naszej ofercie. W ramach najnowszej technologii oferujemy swoim klientom urządzenia do obróbki plastycznej rur.
Technika montażowa

Technika montażowaObsługa
pneumatyczna / hydrauliczna / serwomotor, brama / robot 6-osiowy / robot SCARA / rozwiązania specjalne

Sprzęganie urządzeń
System transportowy / stół obrotowy przestawny / belki z syg. taktującym / rozwiązania specjalne

Nitowanie
pneumatyczne / hydrauliczne / serwomotor, z lub bez kontroli jakości

‎Ł‎ączenie
pneumatyczne / hydrauliczne / serwomotor, z lub bez kontroli jakości

Skręcanie
pneumatyczne / serwomotor, z lub bez kontroli jakości

Ogrzewanie
indukcja / podczerwień / strumień powietrza, z lub bez kontroli jakości

Opisywanie
Etykiety / igłowo / rycowanie / atrament / laser

Technika spawania

Technika spawania

W zakresie techniki spawania IWM Automation projektuje i realizuje rozwiązania specjalne dla różnych rodzajów technologii. Obszary zastosowania:

Spawanie oporowe
stacjonarnie / robot / bramowe / rozwiązania specjalne

Spawanie łukowe
stacjonarne / robot

Spawanie laserowe
laser zdalnie / robot / bramowe / rozwiązania specjalne

Spawanie ultradźwiękowe
stacjonarne / rozwiązania specjalne

Aplikacje obejmują stosowanie techniki spawania w skali od mikro do makro. W tym celu - w zależności od potrzeb i wymagań - opracowujemy specjalne maszyny lub elastyczne klatki robota, wyposażone w przyrządy w oparciu o specyfikę konstrukcji, przy projektowaniu których, czy też tworzeniu korzystamy z wiedzy specjalistycznej.
Technika dozowania

Technika dozowania

IWM Automation oferuje różnorodne techniki dozowania. Projektujemy i stosujemy rozwiązania dedykowane dla następujących technologii:

Technika pianowa
Metoda jednoskładnikowa / metoda dwuskładnikowa / metoda wieloskładnikowa / stacjonarnie / robot / technika bramowa

Technika zalewowa
Metoda jednoskładnikowa / metoda dwuskładnikowa / metoda wieloskładnikowa / stacjonarnie / robot / technika bramowa

Technika klejenia
Nakładanie ściegowe / nakładanie natryskowe / nakładanie walcowe / stacjonarnie / robot / technika bramowa

Technika smarowa
Nakładanie ściegowe / nakładanie natryskowe / nakładanie walcowe / zwilżanie

Technika olejowa
Zwilżanie - nakładanie spiralne

Wiedza specjalistyczna IWM Automation w tym zakresie pozwala na korzystanie z systemów, najróżniejszych producentów i rozważne ich integrowanie w całość procesu.
Technika kontrolna

Technika kontrolna

Technika kontrolna możne stanowić jednostkę niezależną lub rozwiązanie zintegrowane w kompleksowym systemie. Dobieramy właściwe rozwiązania, uwzględniając szereg wymagań, jak np. szczelność czy kontrolę objętości / kontrolę w układzie siła-droga / kontrolę momentu obrotowego / kontrolę luzu / kontrolę prędkości obrotowej.

Kontrola obecności
dotykowa / optyczna / pojemnościowa / indukcyjna / rozwiązania specjalne

Kontrola funkcjonalności
dotykowa / optyczna / pojemnościowa / indukcyjna / rozwiązania specjalne

Systemy wizyjne
czujnik / inteligentna kamera / systemy PC

Kontrola procesu
Siła / droga / moment obrotowy / kąt / szczelność / objętość / temperatura / twardość

Umożliwiamy również analizę i przekazanie danych procesowych do systemów nadrzędnych – lub w formie niezależnych systemów rejestracji danych maszyny, względnie danych eksploatacyjnych, bądź w formie właściwych złączy do systemów nadrzędnych (master).
Obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna

Specjalne rozwiązania dla w całkowicie zautomatyzowanej obróbki zespołów rurowych, w pełni automatycznej instalacji elementów montażowych.

Obróbka plastyczna rur
Gięcie / wygniatanie / redukowanie / wyboczenie

Wytłaczanie rur
Wytłaczanie / przycinanie

Przycinanie rur na długość
Cięcie, przycinanie