Przebieg projektu

IWM Automation kamienie milowe tworzą mocny fundament każdego projektu.


Projektowanie
To etap, w którym dochodzi do ustalenia zgodnej z zapotrzebowaniem koncepcji i planowania, zapewnia płynny przebieg projektu, od samego początku.

W IWM Automation dział sprzedaży jest ściśle związany z działem zarządzania projektami. Oznacza to, że w przypadku zapytania kierowanego od nowego klienta, właściwy kierownik projektu już od początku istnienia projektu, tj. już w fazie zapytania, zostaje zaangażowany do etapu projektowania.
Konstrukcja mechaniczna
Od pomysłu do komputerowego modelu 3D.

Główne zadanie w trakcie przygotowywania konstrukcji mechanicznej polega na stworzeniu techniki konstrukcyjnej i całości istotnej dokumentacji dla etapów produkcji, montażu, elektrotechniki i zakupu. Zaliczmy do tego:

  • modele 3D
  • wykaz części i rysunki na potrzeby produkcji
  • gotowe podzespoły i schematy instalacji pneumatycznej dla celów montażowych
  • schematy instalacji pneumatycznych, listy sygnałów na potrzeby elektrotechniki
Konstrukcja oprzyżądowania elektrycznego
Zadanie na tym etapie polega na przygotowaniu całości istotnej dokumentacji na potrzeby zakupu i instalacji elementów elektrycznych.
Dostarczenie elementów mechanicznych / elektrycznych
Etap zakupu, w którym skupiamy się na prawidłowym nabyciu części od firm zewnętrznych i usług zgodnie z ustaleniami.
Produkcja elementów mechanicznych / elektrycznych
Celem etapu produkcji/montażu jest optymalna realizacja wytycznych lub konstrukcji dla uzyskania możliwie najlepszej jakości elementów.
Montaż elementów mechanicznych
Polega na montażu elementów produkcyjnych i zakupionych na podstawie rysunków montażowych modułów mechanicznych. Rysunki te przygotowuje nasz dział konstrukcji mechanicznej.
Instalacja elektryczna
Zakres pracy obejmuje poprowadzenie przewodów elementów elektrycznych na podstawie schematów obwodowych. Schematy te przygotowuje nasz dział konstrukcji sprzętu elektrotechnicznego.
Programowanie
W fazie programowania dokonuje się automatyzacji przebiegu procesów bazującej na technice oprogramowania. Do wprowadzenia automatycznej i ręcznej obsługi skomplikowanych czynności z zakresu robotyki i techniki automatyzacji wykorzystuje się metody programowania PLC.

Rentowność całego urządzenia to dla IWM Automation sprawa priorytetowa. Przy pomocy systemów sterowania, proces zostaje poddany wizualizacji, co zapewnia obsługę i obserwację blisko maszyny, a także śledzenie statusu poszczególnych etapów produkcji. Zakres usług IWM Automation obejmuje oprócz programowania PLC również łączenie z językiem wyższego rzędu czy sprzężenie komunikacji z systemami nadrzędnymi.
Uruchomienie
W trakcie wewnętrznego uruchamiania ma znaczenie cała wiedza specjalistyczna naszych pracowników. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowany personel specjalistów.
Zaaprobowanie dostawy
Klient przeprowadza kompletną kontrolę prawidłowości funkcjonowania wszystkich procesów; urządzenie jest przygotowywane do dostarczenia.
Uruchomienie u klienta
Po zaaprobowaniu dostawy i dokonaniu wysyłki maszyna zostaje ponownie zamontowana u klienta i uruchomiona.
Przekazanie do eksploatacji
Po ustawieniu maszyny u klienta, jej przygotowaniu i uruchomieniu, następuje przekazanie maszyny do eksploatacji.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy dokonuje zamawiający wraz z wykonawcą. Następuje kontrola maszyny pod względem obecności wszystkich funkcji i elementów składowych. Podstawę kontroli tworzą specyfikacje warunków wykonania. Wszystkie etapy odbioru końcowego są spisywane w protokole zdawczo-odbiorczym, który następnie podpisują wspólnie zamawiający i wykonawca.