Inżynieria

IWM Automation jest dostawcą systemów produkcyjnych, który gotów jest świadczyć również usługi w zakresie prac rozwojowych, w tym takie, które nie są bezpośrednio związane z techniką lub sprzętem komputerowym.

Oznacza to, że realizujemy nie tylko projekty maszyn specjalnych czy rozwiązania z zakresu automatyki, lecz współpracujemy z naszymi klientami w zakresie prac rozwojowych, które pozwalają nam wspólnie opracowywać strategię rozwiązań. 

Jedynie całościowe zrozumienie systemów produkcyjnych z punktu widzenia kosztów, pozwala zrealizować efektywny system - i tak obok komponentów czy wyposażenia przy realizacji zadań, koncentrujemy się także na logistyce i organizacji pracy.

IWM Automation wspiera więc swoich klientów doradztwem, pomysłami, projektami i badaniami rozwojowymi.