Serwis

Serwis to w rozumieniu IWM Automation stała obsługa klienta, która rozpoczyna się na etapie zarządzania projektem, obejmuje konserwację i serwis części zamiennych aż po serwis 24-godzinny. Dział zarządzania projektami w pierwszej kolejności odpowiada za sprawy istotne z punktu widzenia kosztów, terminów i jakości. Jednak do naszych kierowników projektów można zwracać się również w przypadku wszelkich pytań dotyczących kwestii technicznych czy handlowych. IWM Automation oferuje nadto umowy serwisowe, które pozwalają na optymalną pracę zaprojektowanych urządzeń dzięki właściwej ich pielęgnacji. W przypadku zużycia komponentów oferujemy skuteczny serwis części zamiennych.

Obsługa klienta
Pracownicy 24-godzinnego serwisu w IWM Automation reagują niezwłocznie na potrzeby klientów przez całą dobę i szybko wdrażają wymagane działania.

Zakres serwisu części zamiennych
Serwis części zamiennych to kolejny element naszej stałej obsługi klienta. Oferujemy naszym klientom skuteczną pomoc w przypadku awarii lub zużycia komponentów. W tym celu udostępniamy pakiety części zamiennych dostosowane do wymagań klienta, które współpracują z danym systemem produkcyjnym.

Kontrola i konserwacja maszyn
Konserwacja bieżących systemów produkcyjnych wpływa istotnie na dostępność maszyny do pracy.

IWM Automation oferuje w tym zakresie umowy serwisowe, które pozwalają na optymalną pracę zaprojektowanych urządzeń dzięki właściwej ich pielęgnacji i tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów co do wysokiej dostępności maszyny.