Nota prawna

IWM Automation GmbH
Rehwinkel 9
32457 Porta Westfalica
Niemcy

tel: +49 (0)5731. 7608-0
fax: +49 (0)5731. 7608-500
info@iwm-automation.de

Prezes zarządu:
Peter Rothgang

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Bad Oeynhausen
Numer w rejestrze HRB 110622

VAT UE
DE 260705320

Zdjęcia użyte w reklamie banerowej
www.de.trumpf.com

Zdjęcia użyte w referencjach
norebbo / 123RF Stock FotoWyłączenie odpowiedzialności
1. Treść oferty internetowej
Autor nie przejmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora wynikające ze szkód materialnych lub niematerialnych powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych tu treści bądź korzystania z niepełnych i błędnych informacji są co do zasady wykluczone, jeżeli nie wykaże się, że szkoda powstała na skutek działań umyślnych lub rażącego zaniedbania autora. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega wyraźnie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub wstrzymywania czasowo lub ostatecznie części stron lub całej oferty bez wystosowania osobnego powiadomienia w tej sprawie.

2. Odnośniki i linki 
W przypadku odnośników pośrednich i bezpośrednich do obcych stron internetowych ("hyperlinki"), które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności autora, autor ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, jeśli znana mu była ich treść i możliwe było pod względem technicznym lub można by od niego wymagać zapobieżenia korzystania w przypadku treści stron sprzecznych z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili umieszczania linków strony nie wykazywały żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treści i prawa autorskie linkowanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści linkowanych/powiązanych stron, które zostaną zmienione po umieszczeniu odnośników. Ustalenie to obowiązuje dla wszystkich linków i odnośników zamieszczonych w ramach oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji tego typu, odpowiedzialny jest wyłącznie administrator strony, do które przekierowuje link, nie zaś osoba, która utworzyła wyłącznie odnośnik do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo oznaczeń odróżniających 
Autor dopełni starań, by we wszystkich publikacjach przestrzegane były prawa autorskie względem przedstawianych zdjęć, grafik i tekstów, by wykorzystywane były zdjęcia, grafiki i teksty jego autorstwa lub grafiki i teksty niewymagające licencji. Wszelkie podane w ofercie internetowej znaki towarowe i marki osób trzecich podlegają nieograniczenie postanowieniom prawa oznaczeń odróżniających i ich poszczególnych właścicieli. Jednakże samo podanie nazwy nie jest powodem do tego, aby twierdzić, że znaki towarowe osób lub firm trzecich nie są chronione! Prawa autorskie do opublikowanego obiektu wykonanego przez samego autora pozostaje wyłącznie przy autorze stron. Kopiowanie lub wykorzystywanie tych grafik i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.  

4. Ochrona danych osobowych 
Jak długo w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych i danych służbowych (adresy e-mail, nazwisko i imię, adresy), uznaje się, że na ich wyjawienie użytkownik zdecydował się dobrowolnie. Korzystanie z danych kontaktowych upublicznionych w nocie prawnej lub podobnych danych jak adres pocztowy, numery telefonu i faksu, adresy e-mail przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie były wyraźnie zamawiane, jest zabronione. 

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako element oferty internetowej, z którego nastąpiło przekierowanie użytkownika na tę stronę. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, przestaną odpowiadać lub nie odpowiadają w całości aktualnemu stanowi prawnemu, nie narusza to treści i ważności pozostałych fragmentów dokumentu.