Kontakt

IWM Automation GmbH
Rehwinkel 9
32457 Porta Westfalica
Deutschland

Fon: +49 (0)5731. 7608-0
Fax: +49 (0)5731. 7608-500

info@iwm-automation.de

IWM Automation Polska SP. z o.o.
ul. Słoneczna 24
40-136 Katowice
Polska

Fon: +48 (0)32. 72866-10


info-pl@iwm-automation.de